אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד 1989

תמצית סעיפי האמנה   נוסח מעובד לילדים ונוער   הסברים והערות   נוסח ומאוייר לגיל הרך   הנוסח המקורי והמלא

תמצית סעיפי האמנה

הקדמה: - מהי אמנה?
סעיף 1: - הגדרת המונח "ילד"
סעיף 2: - איסור הפליה; הגנה מפני הפליה
סעיף 3: - עקרון טובת הילד
סעיף 4: - יישום הזכויות
סעיף 5: - כיבוד חובות וזכויות הורים
סעיף 6: - הזכות לחיים; הבטחת הישרדות והתפתחות
סעיף 7: - הזכות לשם ולאזרחות
סעיף 8: - שמירת הזהות
סעיף 9: - הפרדת ילד מהוריו
סעיף 10: - איחוד משפחות; קשר עם הורים
סעיף 11: - מניעת העברה ואי-החזרה שלא כחוק
סעיף 12: - זכות הילד להביע את דעתו
סעיף 13: - חופש הביטוי
סעיף 14: - חופש המחשבה, המצפון והדת
סעיף 15: - חופש ההתאגדות; חופש ההתקהלות השקטה
סעיף 16: - הגנת הפרטיות, הכבוד והשם הטוב
סעיף 17: - הזכות לגישה אל מידע
סעיף 18: - אחריות ההורים
סעיף 19: - הגנה מפני התעללות, ניצול והזנחה
סעיף 20: - הגנת ילדים חסרי משפחה
סעיף 21: - אימוץ
סעיף 22: - ילדים פליטים
סעיף 23: - ילדים נכים
סעיף 24: - בריאות ושירותי-בריאות
סעיף 25: - בקורת תקופתית על השמה מחוץ לבית
סעיף 26: - הזכות לביטחון סוציאלי
סעיף 27: - רמת חיים
סעיף 28: - הזכות לחינוך
סעיף 29: - מטרות החינוך
סעיף 30: - ילדי מיעוטים או אוכלוסיות מקומיות
סעיף 31: - מנוחה, משחק ופעילויות תרבות ואמנות
סעיף 32: - הגנה מפני ניצול כלכלי; עבודת ילדים
סעיף 33: - הגנה מפני סמים
סעיף 34: - הגנה מפני ניצול מיני
סעיף 35: - מניעת חטיפה ומכירה של ילדים
סעיף 36: - הגנה מפני כל יתר סוגי ניצול
סעיף 37: - איסור עינויים; הגבלות על שלילת חופש
סעיף 38: - ילדים במאבקים מזויינים
סעיף 39: - שיקום נפגעי הזנחה, ניצול והתעללות
סעיף 40: - שיפוט נוער
סעיף 41: - שמירת נורמות קיימות

חלק ב'
סעיף 42: הפצת הוראות האמנה
יתר הסעיפים בחלק ב' ובחלק ג' הם סעיפים אירגוניים פורמליים המסבירים את דרך ההצטרפות קשר עם ועדת האו"ם למען הילד, הגשת דו"חות