אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד 1989

תמצית סעיפי האמנה   נוסח מעובד לילדים ונוער   הסברים והערות   נוסח ומאוייר לגיל הרך   הנוסח המקורי והמלא

נוסח מעובד לילדים ונוער

אלה הן זכויותיכם - על פי אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד
כל הילדים בכל עולם זכאים לאותן זכויות
קראו, למדו
ודברו עליהן בבית הספר, במשפחה, במועדון ועם החברים שלכם.

1. מהי אמנה?
אמנה היא הסכם בין מדינות, מעין חוק בינלאומי המחייב את המדינות שאישררו את האמנה לכבד אותה, לעגן אותה בחוקי המדינה ולהביא אותה לידיעת הציבור,מדינה שמסכימה לאמנה, מבטיחה למלא את כל הדרישות של האמנה. עיקרון באמנה נקרא סעיף.
רוב הארצות בעולם הסכימו לאמנת האו"ם לזכויות הילד. הממשלות של אותן ארצות הבטיחו והתחייבו לקיים את כל העקרונות של האמנה. אמנת זכויות הילד מכילה 54 סעיפים. העיבוד נעשה יחד עם ילדים וצעירים, ויחד, בחרנו את הסעיפים המובאים כאן,
לכל ילד! לכל ילדה!
חשוב שתדעו את זכויותיכם. חשוב מאוד גם שתעזרו להפיץ את המידע על אמנת זכויות הילד, כדי שכל הילדים והצעירים ידעו את זכויותיהם.
לאחר שתקרא את החוברת החלטות , תגלה בעצמך מהי המציאות בבית הספר שלך, בביתך ובשכונתך, וכך תוכל להשפיע על מקבלי החלטות ועל פוליטיקאים.

2. מי ידאג למימוש האמנה - הלכה למעשה?
על-פי סעיף 4 בנוסח המקורי
הממשלות שאישררו: אותם גופים ממשלתיים שאישרו את האמנה, ישגיחו שהחוקים והתקנות שבארצם - יתאימו לאמנה.
הם ינקטו בכל האמצעים המתאימים להפעלתן הממשית של זכויות הילד.
סיוע בינלאומי: אם למדינה כלשהי חסרים משאבים למלא את דרישות האמנה, תקבל המדינה סיוע באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי.

3. למי נוגעת האמנה?
על-פי סעיפים 1, 2 בנוסח המקורי
אמנה זו נוגעת לכל אדם, עד גיל 18, שלא הגיע לגיל בגרות. היא נוגעת לכל הילדים והילדות, והצעירות וצעירים ללא הבדל צבע, מין, שפה, מוצא לאומי, אתני או חברתי, דעות פוליטיות, נכות או תנאי חיים. אמנת זכויות הילד מכילה את כל הזכויות שיש לילדים. לכל הילדים בכל העולם יש אותו ערך אנושי ואותן זכויות.

4. זכות להגנה מפני - הפליה והצקה
על-פי סעיף 2 בנוסח המקורי
לילדים ולצעירים יש זכות להגנה כאשר הם סובלים מהפליה או שמעליבים אותם בגלל מצב משפחתם, פעילותם, דעותיהם או דתם.

5. קודם כל - טובת הילד!
על-פי סעיף 3 בנוסח המקורי
בכל החלטה בעניין הנוגע לילדים ולצעירים -
במשפחה,
בבית-הספר,
בבית המשפט,
או בכל רשות חברתית
תינתן העדפה למה שנחשב טובת הילדים והצעירים.

6. אחריות ההורים
על-פי סעיפים 5, 18, 26, 27 בנוסח המקורי
שני ההורים: לשני ההורים יש אחריות משותפת לגידול ילדיהם ולהתפתחותם. החשוב ביותר הוא שעליהם להתחשב בראש וראשונה בטובת הילד. ההורים צריכים גם לעזור לילדיהם להבין את זכויותיהם ולהתנסות בהן.
אחריות המדינה: המדינה צריכה לכבד ולתמוך בהורים ובאחרים האחראים לילדים ולגידולם. להתחשב בראש וראשונה בטובת הילד ובאחרים האחראים לילדים ולגידולם.
המדינה צריכה להבטיח שילדים להורים עובדים יקבלו את שירותי הטיפול המגיעים להם.
המדינה צריכה גם לוודא שמוסדות לטיפול בילדים ובצעירים יפעלו באופן התואם את האמנה.

7. הזכות לחיות
על-פי סעיף 6 בנוסח המקורי
הזכות לחיים: לכל הילדים ולכל הצעירים יש זכות בלתי מעורערת לחיים. הגוף הממשלתי יעשה כל שביכולתו להבטיח את זכותם של ילדים לחיות, לגדול ולהתפתח.

8. הזכות לשם וללאומיות
על-פי סעיפים 7, 8 בנוסח המקורי
שם ולאומיות: כאשר ילד נולד, הוא יירשם מיד. יש לו גם זכות לקבל שם ולאומיות.
במידת האפשר, הילד יכיר את הוריו והם ידאגו לו.
לאף אחד אין רשות לגזול את הזהות מילדים ומצעירים.

9. הזכות למשפחה - ילדים והורים
על-פי סעיפים 9, 10, 11 בנוסח המקורי
איסור הפרדה: אסור להפריד ילד מהוריו, אלא אם הוריו חיים בנפרד, או אם מתברר לאחר שיקול דעת כי הדבר הוא לטובתו.
אם ילדים והורים חיים בנפרד, לילד יש זכות לראות את שני הוריו לעתים קרובות מספיק כדי לשמור על קשר אישי. זה תקף גם אם אחד מהם גר בחוץ לארץ.אם אחד ההורים או שניהם הופרדו מהילד בגלל מאסר, גלות או מוות, לילד יש זכות לדעת מה קרה להורה הנעדר.
אסור לקחת ילד לחוץ לארץ או להחזיק אותו שם בניגוד לרצונו או רצון הוריו

10. אחריות ההורים
בעל-פי סעיפים 5, 18, 26, 27 בנוסח המקורי
לשני ההורים יש אחריות משותפת לגידול ילדיהם ולהתפתחותם. החשוב ביותר הוא שעליהם להתחשב בראש וראשונה בטובת הילד. ההורים צריכים גם לעזור לילדיהם להבין את זכויותיהם ולהתנסות בהן.
המדינה צריכה לכבד ולתמוך בהורים ובאחרים האחראים לילדים ולגידולם. המדינה צריכה להבטיח שילדים להורים עובדים יקבלו את שירותי הטיפול המגיעים להם. המדינה צריכה גם לוודא שמוסדות לטיפול בילדים ובצעירים יפעלו באופן התואם את האמנה.

11. הזכות לחופש הביטוי, הדעה והדת
סעיפים 12, 13, 14 בנוסח המקורי
חופש הביטוי: לילדים ולצעירים יש זכות לבטא את דעותיהם וצריך להתייחס אליהם ברצינות בעניינים המשפיעים עליהם.
חופש הדיבור: לילדים ולצעירים צריך להיות חופש דיבור. פירוש הדבר שיש להם זכות לחפש, לקבל ולתת מידע ומחשבות מכל הסוגים. יש להם זכות לבטא את עצמם בדיבור, כתיבה, ציור ושירה או בכל דרך אחרת כל עוד אינם מפריעים או פוגעים באנשים אחרים.
חופש המצפון והדת: יש לכבד את המחשבות, המצפון והדת של ילדים וצעירים.

12. הזכות להיות חבר בארגונים
על-פי סעיף 15 בנוסח המקורי
חופש ההתארגנות: לילדים ולצעירים יש זכות להקים ולהשתתף בפגישות שקטות כל עוד אינן פוגעות בחופש ובזכויות של הזולת.

13. הזכות לפרטיות
על-פי סעיף 16 בנוסח המקורי
הזכות לפרטיות: אסור לילדים להיחשף לפעולות שרירותיות או לא חוקיות בחיים פרטיים, במשפחה או בבית. מכתבים ויומנים של ילדים שייכים להם. כמו כן אסור לילדים להיות חשופים לפגיעה בכבודם ובמוניטין האישי שלהם. לילדים וצעירים יש זכות להגנת החוק מפני פעולות או פגיעות כאלה.

14. הזכות למידע מגוון
על-פי סעיף 17 בנוסח המקורי
זכות למידע: המדינה תשגיח שילדים וצעירים יוכלו לקבל מידע וחומר מתאים מעיתונים, ספרים, רדיו וטלוויזיה.
המדינה תעודד ייצור והפצה של ספרים לילדים וצעירים. ילדים וצעירים ששפת האם שלהם שונה משפת הדיבור בארץ מגוריהם יקבלו חומר מתאים בשפת אמם.

15. הגנה מפני פגיעה וניצול
על-פי סעיפים 19, 34, 39 בנוסח המקורי
הגנה מפני ניצול והפגיעה: להורים ולמבוגרים אחרים אסור לנצל ילדים, להעליב או לפגוע ילדים וצעירים. המדינה תגן בכל דרך אפשרית על ילדים ועל צעירים מפני פגיעה, ניצול והתעללות. המדינה גם תתערב במקרים שהורים לא ידאגו לילדיהם או שלא יוכלו לטפל בהם.
לילדים וצעירים שנחשפו להזנחה, התעללות או ניצול או שסבלו מפגיעות יש זכות לקבל כל עזרה אפשרית. יש להם זכות לבוא לסביבה שבה אפשר להחזיר להם את כבודם העצמי.

16. אומנה ואימוץ
על-פי סעיפים 20, 21 בנוסח המקורי
הוצאת ילד מהבית: כאשר בבית מתנהגים לילדים ולצעירים כה גרוע עד שנגרם להם סבל, תהיה להם אפשרות לחיות במקום אחר שבו יהיו להם חיים טובים.
אימוץ: לילדים ולצעירים שאין להם משפחה משל עצמם תהיה אפשרות להיות מאומצים כאשר הדבר הוא לטובתם

17. ילדים וצעירים פליטים
על-פי סעיף 22 בנוסח המקורי
פליטים: ילדים וצעירים שנאלצו לעזוב את ארצם, לבד או עם משפחתם, יקבלו הגנה ועזרה בארץ החדשה. כל זכויותיהם יכובדו. אותם ילדים וצעירים שנאלצו לעזוב את ארצותיהם בלי משפחותיהם יקבלו סיוע בחיפוש אחר משפחותיהם כדי שיוכלו לשוב ולהתאחד אתן כאשר הדבר יתאפשר. אם יתברר שאי אפשר למצוא את משפחתו של ילד פליט, יימצא לו בית טוב.

18. ילדים נכים
על-פי סעיף 23 בנוסח המקורי
ילדים נכים: לילדים ולצעירים עם נכויות גופניות או נפשיות יש זכות לחיות בדרך שתיתן להם ביטחון עצמי ואפשרות לחיים פעילים בחברה. הם יקבלו עזרים טכניים מתאימים וחינוך טוב. אם ההורים אינם מסוגלים לשלם עבור כך, המדינה תיתן סיוע כספי.

19. הזכות לבריאות
על-פי סעיף 24 בנוסח המקורי
הזכות לבריאות: טיפול רפואי ולשירותי-בריאות: לילדים ולצעירים יש זכות לרמת הבריאות הגבוהה ביותר האפשרית. יש להם גם זכות לקבל שירותי בריאות. לכל אחד יש זכות לאוכל מזין ולמי שתייה נקיים. יש להילחם בזיהום הסביבה ובסכנותיו. יש ליידע ילדים והורים על השגחה רפואית ותזונה של ילדים, היגיינה וסניטציה סביבתית, היתרונות של הנקה ואיך להימנע מתאונות.

20. השמה מחוץ לבית
על-פי סעיף 25 בנוסח המקורי
לילדים ולצעירים שהרשויות שהוציאו אותם מהבית לשם טיפול או השגחה יש זכות לביקורת תקופתית על הטיפול וההשגחה.

21. הזכות לחינוך חינם
על-פי סעיף 28 הנוסח המקורי
הזכות לחינוך - חובה וחינם: לילדים וצעירים יש זכות לחינוך יסודי חינם, לייעוץ לתלמידים ולהדרכה בבחירת מקצוע. הם יוכלו לרכוש גם חינוך תיכון וחינוך גבוה. ביקור סדיר בבית הספר והשלמת ההשכלה יזכו לעידוד.
השלטת המשמעת בבית הספר תיעשה מתוך התחשבות בכבוד האנושי של הילד, ובאופן התואם אמנה זו.
הגופים הממשלתיים שהסכימו לאמנה זו יפעלו במשותף במטרה להעניק לילדים ולצעירים ברחבי העולם את האפשרות לבקר בבית הספר ולקבל חינוך טוב.

22. מטרות החינוך
על-פי סעיף 29 הנוסח המקורי
חינוך הילד יכוון למטרות הבאות:
א. לתת לתלמיד את האפשרות לפתח את דרכו הייחודית ובהתאם ליכולתו.
ב. ללמד כבוד לזכויות האדם ולחירויות ולעקרונות האו"ם.
ג. לפתח כבוד לזהות התרבותית, לשפה ולערכים התרבותיים של התלמיד, ולתרבויות שונות משלו.
ד. להכין את התלמיד לחיים אחראיים כמבוגר בחברה חופשית ברוח של הבנה, שלום, סובלנות, שוויון בין המינים וידידות בין כל העמים.
ה. ללמד את התלמיד כבוד לסביבה הטבעית.

23. הזכות לתרבות ייחודית משלך
על-פי סעיף 30 הנוסח המקורי
לילדים ולצעירים השייכים למיעוט או מקומיים תהיה הזכות ליהנות מחיי התרבות שלה הם שייכים. יש להם גם הזכות לדת שלהם ולשימוש בשפתם.

24. הזכות למנוחה ופנאי
על-פי סעיף 31 הנוסח המקורי
הזכות לשחק: לכל הילדים והצעירים יש זכות למנוחה ורגיעה, משחק ופעילויות פנאי בהתאם לגילם. יש להם זכות להשתתף כרצונם בחיי התרבות והאמנות. המדינה תכבד ותקדם את זכותו של כל אחד להשתתף בפעילויות תרבות ופנאי.

25. הגנה מפני עבודה מזיקה וניצול
על-פי סעיפים 32, 34, 36 הנוסח המקורי
הגנה מפני ניצול בעבודה: ילדים וצעירים לא יוכרחו לבצע עבודה כלשהי הפוגעת בבריאותם או בהתפתחותם. ייקבעו חוקים לגבי הגיל המותר לעבודות מסוגים שונים ולשעות העבודה המותרות.
הגנה מפני ניצול מיני: ילדים וצעירים יהיו מוגנים מניצול בזנות ומאילוצם להשתתף בפעילויות מיניות אחרות. הם יהיו מוגנים גם מניצול בהצגות פורנוגרפיות או במוצרים פורנוגרפיים.
המדינה תגן על ילדים וצעירים מפני כל הסוגים האחרים של ניצול שעלול להזיק להם בדרך כלשהי.

26. סמים משכרים
על-פי סעיף 33 הנוסח המקורי
הגנה מפני סמים: המדינה תנסה להגן על ילדים ועל צעירים מפני השימוש בסמים משכרים באמצעים המתאימים. אסור להשתמש בילדים לייצור סמים משכרים או לסחר בהם. 
 

27. הגנה מפני סחר בילדים
על-פי סעיף 35 הנוסח המקורי
הגנה מפני סחר בילדים: המדינה תנקוט את כל האמצעים למנוע חטיפה, מכירה או סחר בילדים בכל צורה.

28. הזכות להישפט בפני שופט-נוער
על-פי סעיף 40 בנוסח המקורי
הזכות לשיפוט נפרד: ילדים וצעירים המואשמים או מזוהים כמי שביצעו עברה יטופלו מתוך התחשבות בכבודם האנושי. הדבר ייעשה באופן שיחזק את כבודם לזכויות האדם ולחירויות הזולת. הם גם יקבלו עזרה בשילובם מחדש בחברה.
לכל ילד מובטחות הזכויות הבאות:
- להיחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו,
- לא להיות מאולץ להעיד או להודות באשמה,
- הזכות לקבל עורך דין בלתי תלוי שיגן עליו במשפט,
- עזרת מתרגם בעת הצורך - ללא תשלום,
- פרטיותו תכובד במלואה בכל שלבי ההליכים.
המדינה תקבע גיל מינימום שמתחתיו יוכרו ילדים וצעירים כלא אחראים לביצוע עברות. ילדים וצעירים שביצעו עברות יקבלו הדרכה כדי שיתפתחו בדרך שתהיה חיובית לרווחתם ולחברה.

29. עונש וכלא - תוך שמירת כבוד האדם
על-פי סעיף 37 בנוסח המקורי
איסור עינויים ושפלה: ילדים וצעירים לא יעברו עינויים או התאכזרות או השפלה.
איסור עונש מוות: לא ייגזרו עונש מוות או מאסר 
עולם על עברות שבוצעו על ידי אנשים מתחת לגיל 18. איש לא ינושל מחירותו בשרירותיות או בניגוד לחוק.
המעצר, הכליאה והמאסר של ילד ייעשו בהתאם לחוק. ישתמשו בכך רק כמוצא אחרון ולפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי.
בילדים וצעירים אשר חירותם נשללת מהם ינהגו באנושיות ובכבוד.
תהיה להם זכות לשמור על קשר עם משפחתם באמצעות מכתבים וביקורים.
זכות לסיוע משפטי:
לכל ילד או צעיר שנשללה ממנו חירותו תהיה זכות לקבל סיוע משפטי או סיוע מתאים אחר כדי להביא את המקרה שלו בפני בית המשפט, וגם הזכות להחלטה מהירה על פעולה.

30. השתתפות והגנה בסכסוך מזוין
הימנעות מהשתתפות בפעולות איבה: ישנה סתירה מסויימת בין הגדרת ילד בסעיף 1 של האמנה, לבין שאלת ההשתתפות של ילדים במאבקים מזויינים מלחמות. בעוד שבסעיף 1 נאמר כי ילד הוא מתחת גיל 18 נאמר בסעיף 38: "המדינות יימנעו מלגייס כל אדם שטרם הגיע לגיל חמש-עשרה …"
עולה כאן סוגייה מעניינת הנובעת מרעיון ההשתתפות של ילדים בחיי החברה… לעיתים קרובות בגיל הנעורים ילדים מזדהים עם מטרות מאבק במיוחד מאבק לשחרור לאומי והם מבקשים לקחת חלק פעיל במאבק. זה כמובן שונה מהמקרים בהם השלטונות מגייסים ילדים למלחמה בניגוד לרצונם. נושא שעדיין מצריך מחשבה וטיפול.
ילדים שלא הגיעו לגיל 15 לא ישתתפו ישירות במעשי איבה: יש להבחין בין מצב בו משתפים ילדים בלחימה לבין מצב בו המלחמה נכפית עליהם ועל כלל האוכלוסייה.

31. מידע והפצת האמנה
מידע והפצת האמנה: האמנה מיועדת להעלאת מעמד הילד על סדר היום הציבור. האמנה אמורה להגן על ילדים ולאפשר להם להגן על עצמם על-ידי פנייה לעזרה. לכן יש חשיבות עליונה להבאת קיום האמנה ותכניה לכל שכבות הציבור "לילדים ומבוגרים כאחד" אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד סעיף 42